Mina behandlingar

Mental och emotionell kinesiologi – “Your body is your unconscious mind”

Alla våra känslor finns lagrade någonstans i våra kroppar. För att kunna släppa oönskade och jobbiga känslor räcker det inte alltid att prata om dem. Vi behöver rent fysiskt känna var spänningarna och blockeringarna sitter.

Som psykopraktor arbetar jag med kroppsinriktade psykologiska behandlingar för att rensa bort stress, emotionella trauman och mentala spärrar som kan hindra oss från att välja en ny och önskad väg i livet.

Kinesiologi behandlingar

Vad kan jag hjälpa dig med?

Här följer några exempel på problem som mina klienter kommer till mig för att få hjälp med:
Stress, utbrändhet, depression, emotionella trauman, kriser i livet, sömnbesvär, fobier, rädslor, tvång, beroenden, relationsproblem, spända käkar, menstruationssmärtor och värk av olika slag.

Mental och emotionell kinesiologi kan också vara till stor hjälp för sångare och skådespelare. Prestationsångest, scenskräck eller mentala låsningar inför en aria eller en roll kan givetvis ställa till med stora problem för den som har scenkonsten som yrke. Det kan också vara muskler som inte riktigt fungerar och gör sitt jobb. Eftersom jag själv sjungit i många år vet jag hur svårt det faktiskt kan vara. Med hjälp av olika tekniker kan jag få igång muskulaturen och lösa upp mentala spärrar som hindrar dig att som artist bli ditt allra bästa jag.

Kinesiologi behandlingar
Kinesiologi behandlingar

Kinesiologi för kropp och själ

Våra kroppar utsätts dagligen för belastningar från vår inre- och yttre miljö. Det kan till exempel vara gifter, virus, bakterier och svamp. Kroppen är fantastisk och klarar av mycket, men ibland behöver den hjälp.  Med rätt näring och energi får ditt immunförsvar hjälp med att hitta, lösa upp och ta bort problemet.

Ditt besök

Kinesiologibehandling
90 minuter (nybesök) 1200 kr, återbesök 60 minuter, 980 kr.

Kinesiologi är friskvård som många arbetsgivare kan erbjuda som en förmån.