Mina behandlingar

Mental och emotionell kinesiologi – “Your body is your unconscious mind”

Alla våra känslor finns lagrade någonstans i våra kroppar. För att kunna släppa oönskade och jobbiga känslor räcker det inte alltid att prata om dem. Vi behöver rent fysiskt känna var spänningarna och blockeringarna sitter.

Som psykopraktor arbetar jag med kroppsinriktade psykologiska behandlingar för att rensa bort stress, emotionella trauman och mentala spärrar som kan hindra oss från att välja en ny och önskad väg i livet.

Kinesiologi behandlingar

Vad kan jag hjälpa dig med?

Här följer några exempel på problem som mina klienter kommer till mig för att få hjälp med:
Stress, utbrändhet, depression, emotionella trauman, kriser i livet, sömnbesvär, fobier, rädslor, tvång, beroenden, relationsproblem, spända käkar, menstruationssmärtor och värk av olika slag.

Mental och emotionell kinesiologi kan också vara till stor hjälp för sångare och skådespelare. Prestationsångest, scenskräck eller mentala låsningar inför en aria eller en roll kan givetvis ställa till med stora problem för den som har scenkonsten som yrke. Det kan också vara muskler som inte riktigt fungerar och gör sitt jobb. Eftersom jag själv sjungit i många år vet jag hur svårt det faktiskt kan vara. Med hjälp av olika tekniker kan jag få igång muskulaturen och lösa upp mentala spärrar som hindrar dig att som artist bli ditt allra bästa jag.

Kinesiologi behandlingar
Kinesiologi behandlingar

Stress och utbrändhet

Stress och utbrändhet blir allt vanligare i vårt samhälle och står för en stor del av långtidssjukskrivningarna. Stress kan inte bara ställa till det mentalt utan även fysiskt. Särskilt långvarig stress kan orsaka en mängd problem som trötthet, dålig sömn, försvagat immunförsvar, magproblem eller förhöjt blodtryck. Det är också mycket vanligt att stress leder till depression.

Jag talar av egen erfarenhet när jag säger att det tar ett tag innan man kommer tillbaka till ett normalt liv igen. Arbetslivet kanske aldrig blir detsamma. En sak vet jag med säkerhet: försiktig motion är ett bra sätt att långsamt ta sig tillbaka. Jag samarbetar därför med en personlig tränare, Mikael Zander, som på ett mycket lugnt och varsamt sätt kan hjälpa dig att börja bygga upp kroppen igen och därmed också självförtroendet.

Ditt besök

Behandlingarna tar mellan 60 och 90 minuter. Pris 750 kr respektive 850 kr.

Kinesiologi är friskvård som många arbetsgivare kan erbjuda som en förmån.